Zaměření advokátní kanceláře • PORADENSTVÍ VE VŠECH OBLASTECH PRÁVA, SEPIS SMLUV
 • ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ PŘED SOUDY, SPRÁVNÍMI A JINÝMI ORGÁNY
 • SPRÁVA MAJETKU
 • VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

OBCHODNÍ PRÁVO

 • veškeré obchodní smlouvy
 • korporátní agenda, zejména zakládání obchodních společností a změny ve společnostech
 • organizace a řízení valných hromad
 • fúze a akvizice
 • převody cenných papírů
 • směnky
 • právní rozbory
 • vymáhání pohledávek


OBČANSKÉ PRÁVO

 • veškeré občanskoprávní smlouvy
 • práva k nemovitostem, zejm. převody staveb, pozemků, bytových jednotek, podílů v bytových družstvech
 • zástavní smlouvy
 • nájemní vztahy
 • byty, jejich nájem,podnájem i převody
 • podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů
 • ochrana osobnosti
 • dědické právo
 • právní rozbory
 • vymáhání pohledávek
 • uplatňování škodních nároků


PRACOVNÍ PRÁVO

 • pracovní smlouvy
 • navazování a rozvazování pracovních poměrů
 • náhrady škody (včetně otázek pracovních úrazů a nemocí z povolání)


RODINNÉ PRÁVO

 • rozvody
 • úpravy výchovy dětí, včetně úpravy styku
 • výživné dětí i dospělých
 • manželské majetkové záležitosti vč. porozvodového uspořádání


TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoby
 • porady
 • uplatňování nároků poškozených (i vůči pojišťovnám)
 • sepis trestních oznámení


INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • výkon činnosti insolvenčního správce
 • sepis insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení
 • sepis přihlášek pohledávek insolvenčních věřitelů a uplatňování jejich nároků v incidenčních sporech


RŮZNÉ

 • úschova peněz
 • ověřování podpisů
 • překlady z jazyka polského do jazyka českého a naopak
 • kopírování listin pro veřejnost
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz
mail