Vážení klienti, vážení obchodní partneři a všichni, jichž se to může týkat, 

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES

si Vás dovolujeme ujistit, že stejně jako v doposud i nadále chráníme Vaše osobní údaje co nejlépe, a to v jejich elektronické i fyzické podobě.

Podrobné informace o jejich ochraně, kategoriích zpracovávaných údajů, účelu zpracování a Vašich právech vůči nám jako správcům osobních údajů v souvislosti s jejich získáváním, nakládáním s nimi, jejich zpracováním, uchováváním, jakož i Vašem právu na přístup k nim, na jejich opravu či výmaz uvádíme v dokumentu, jehož plné znění získáte kliknutím zde.

Formulář žádosti a stížnosti naleznete zde. K dispozici je samozřejmě též v recepci naší kanceláře na adrese U Stromovky 9/1481, 73601 Havířov – Město, 2. patro.


V případě jakýchkoliv otázek Vám jsme k dispozici a jsme

s úctou

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M.,

JUDr. Zdeněk Klimeš

Mgr. Sylwia Niemiec

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz
mail