ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář JUDr. Alicja Klimešová a JUDr. Zdeněk Klimeš vznikla 1.2.1991. V současné době, po jistých personálních obměnách, jsou členy kanceláře advokáti Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., JUDr. Zdeněk Klimeš a Mgr. Sylwia Niemiec. Kancelář sídlí v centru města Havířova na ulici U Stromovky 9/1481.

Zajišťujeme právní služby pro fyzické a právnické osoby (občany a společnosti).

Poskytujeme své služby jak českým, tak i polským a jiným zahraničním klientům, a to v sídle naší advokátní kanceláře nebo, podle požadavku, v sídle klienta.

Jednacími jazyky jsou čeština, polština, němčina a angličtina (v ostatních případech zajistíme tlumočení).

Advokátní odměny jsou určeny celostátním advokátním tarifem nebo dohodou. Při splnění zákonných podmínek je právní služba poskytována bezplatně nebo se slevou, popř. lze využít zastupování v soudním řízení či trestní obhajoby na náklady státu.

Advokáti jsou pojištění pro případné škody vzniklé při poskytování právních služeb.

Přívětivou a vstřícnou atmosféru nezbytnou pro poskytování právních služeb v nejvyšší kvalitě zajišťuje kolektiv právníků a odborného aparátu.

Styk s klienty zajišťujeme osobně, písemně i elektronicky.

Garantujeme klientům zachování mlčenlivosti vůči třetím osobám.
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz
mail