Welcome!


The Law firm Klimesova, Klimes, Kellerberg Klimes provides comprehensive legal services to individuals, local and international firms and companies as well as municipalities or NGOs.

We advice our clients in commercial and corporate law, civil law, family law, labour law as well as criminal law, but also in bankruptcy and insolvency law.

We provide the best possible legal advice and service in a timely and efficient manner, whilst providing value for money at all times.

Legal services by Klimesova, Klimes, Kellerberg Klimes - flexible, efficient and tailored to the particular needs of our clients.

We look forward to being of assistance to you.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz
mail